""«« فرهنگيان پهنايي »»""

مطالب عمومي و معرفي روستاي پهنايي

انتظار
نویسنده : الف . م - ساعت ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٦

شاید آنان که خوب درک می کنند بتوانند

مُبشر کسی باشند - که مارا راه وصول به

پایه اونیست - وراه ظهور اورا آماده -

سازند .                «نیچه»

انتظار:کلمه ای ژرف ومعنایی ژرفتر...

انتظار:باوری شور آور٫وشوری ذر باور...

انتظار:امیدی به نوید٫ونویدی به امید...

انتظار:خروشی در گسترش٫وگسترشی در خروش...

انتظار:فجری در حماسه٫وحماسه ای در فجر...

انتظار:آفاقی در تحرک٫وتحرکی در آفاق...

انتظار:فلسفه ای بزرگ٫وعقیده ای سترگ...

انتظار:ایمانی به مقاومت ٫ومقاومتی در -

ایمان...

انتظار:تواضعی در برابر حق٫وتکبری در برابر

باطل...

انتظار:نفی ارزشهای واهی٫وتحقیر شوکتهای -

پوچ...

انتظار:نقض حکمهاوحکومتها٫وابطال سلطه ها

وحاکمیتها...

انتظار:سرکشی در برابر ستم وبیداد ٫وراه-

گشایی برای حکومت عدل وداد ...

انتظار:دست رد به سینه هرچه باطل٫وداغ -

باطله بر چهره هرچه ظلم ...

انتظار:شعار پایداری٫ودرفش عصیان وبیداری.

انتظار:خط بطلان بر همه کفرهاونفاقها٫وظلمها

وتطاولها...

انتظار:تفسیری بر خون فجر وشفق٫ودستی به -

سوی فلق ...

انتظار:آتشفشانی در اعصار٫وغریوی در آفاق.

انتظار:خونی در رگ زندگی ٫وقلبی در سینه -

تاریخ ...

انتظار:تبر ابراهیم(ع)٫عصای موسی(ع)٫ شمشیر

داوود(ع)وفریاد محمد(ص)...

انتظار:خروش عــــــــلی(ع)٫خون عاشورا٫-

وجاری امامت ...

انتظار:خط خونین حماسه ها٫در جام زرین -

خورشید...

انتظار:یعنی صلابت ...

انتظار: دردرون تاریکیهاوسردیها٫به دمیدن

سپیده دمان چشم داشتن٫وبه امیدطلوع خورشید

زیستن !

انتظار:در تراکم هواهای کشنده اختناقها٫به

وزیدن نسیمهای حیات بخش رهایی امید بستن٫وبه

آرزوی پدیدار گشتن روزهای طلایی ارزشهای  -

جاویدزنده ماندن !

انتظار:در غروبهای تاریک گون نومیدی بارغرق

بودن٫ونویدطلوع فجرشکافندهءآفاق رادر دل -

پروراندن!

انتظار:در شبستان ستمهای تیرگی آفرین جهان

گسترگرفتار آمدن٫وجان را به مژده فرا رسیدن روزهای روزستان ٫تابنده ساختن !

انتظار:در جهان آکنده از ستم وبیداددست و-

پازدن٫واز شادمانی طلوع طلیعهءجهان آکنده

از دادودادگری سرشار بودن !

انتظار:در حضور حکومتهای جبار وخونخوار -

زندگی کردن٫ولحظه ای سرتسلیم فرودنیاوردن!

انتظار:در زیر سیل خروشان تباهی وفساد -

قرار گرفتن ٫وآنی قد خم نکردن!

انتظار:درسیاهیهای دوران ظلم وظلمت وگناه

گرفتار آمدن٫وهمواره منتظر طلوع خورشید -

خونین رهـــــــــــــــــــایی بودن !

انتظار:در برابر کوه مشکلات زمانه قرار -

 گرفتن ٫وچون کوه مقاوم بودن !

انتظار:در مسیر جاری کوبنده زمان ایستادن

٫وآری ها را خوارشمردن٫ونه گفتن ونه گفتن!!!

انتظار:شمشیرهاوشهادتهارا پذیرا شدن٫وخطها

وشهامتهارا پاس داشتن !

      این است انتظار!!!!!!!!!!!!

      شعار شور آور منتظران!!!!!!

      مقاومان !!!!!!!!!!!!!!!!!!

      پایداران!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      صلابت پیشگان!!!!!!!!!!!!!!!

      شیعیــــــــــــــــان!!!!

  «««مهـــــــــدی طلبــــان تاریخ»»» 

         خداحافظ ......۲۹/۱۱ ب/ظ           


comment نظرات ()
 
نویسنده : الف . م - ساعت ۱٠:٢٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٦

پارکر می گوید :

(( کاش دانسته بودم چگونه زندگی کنــــــــــــــــــــــم ))

(( یا کسی را یافتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــودم ))

(( که روش زندگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــی را به من ))

(( تعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم ))

                      (( دهـــــــــــــــــد ))

      همیشه در پناه حق ........فرهنگیان پهنایی 


comment نظرات ()
حديث روز
نویسنده : الف . م - ساعت ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸٦

           

انتظار  فرج   ٬  از  بزرگترین  گشایش هاست   

                                     امام سجاد(ع)  

               گریه برای اهل بیت (ع)             

              بر اساس محبت و معرفت           

                است .معرفت بر اساس          

                   ولایت است و ولایت             

                  بر اساس شناخت اهل          

                 بیت (ع) است وشناخت           

                   اهل بیت (ع) دنباله              

                شناخت رسول الله (ص)            

                   و خداوند یگانه است.             

                

         در پناه حق باشید...................فرهنگیان پهنایی            


comment نظرات ()
 
نویسنده : الف . م - ساعت ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸٦

            

              فاتح خیبر  

   


comment نظرات ()
معلم شمع روشنايی بخش مردم
نویسنده : الف . م - ساعت ۱:٠٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸٦

                

معلم شمع  سوزانی  است  که  می سوزد  و  به   دیگران    

                   روشنایی می دهد .                                

                                                                             

                 *((معلـــــــــــم))*

                                                                               

ای معلم آزاده  بکوش  تا از  فرزندان  امروز    دانشمندان   و   

         متخصصان آینده این سرزمین را پرورش دهی .           

                

                    همیشه در پناه حق باشید .

                                                                               

 

                                                         


comment نظرات ()
مطالب كاربر دي در برخورد با كودكان ۲
نویسنده : الف . م - ساعت ٢:٠۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٦

کودک برای رشد  کامل وهماهنگ ٬  باید در محیط خانوادگی و اجتماعی سالم ٬ توام با عشق ومحبت رشد کند.

       نکاتی در مورد تربیت صحیح کودکان :

۱- محیط توام با جنگ ودعوا ٬ پرخاشگری و خشونت  را به کودکان می آموزد .

۲- در محدود کردن وآزاد گذاشتن کودکانتان افراط نکنید .

۳- در اضطراب و ناراحتی کودکان ٬ با آنها هم دردی کنید ودلیل نگرانی آنها را جویا شوید .

۴- رفتارهای مثبت کودکتان را ٬ هر چند کوچک ٬ تشویق کنید .

۵- تفاوتهای بین کودکان را شناسایی کنید و در برابر علایق وخواست آنها هوشیار باشید .

۶- شرایط وزمینه های انتخاب را برای فرزندتان فراهم سازید .

۷- با رفتا رو گفتار خود ٬ به کودکتان بفهمانید که تلاش آنها بیش از نتیجه ( نمره ٬ کار ...) برای شما اهمیت دارد .

۸- هنگام صحبت کردن با کودکان ٬ از خشونت جلوگیری کرده ٬ همواره انعطاف پذیری خود را حفظ کنید .

۹- با در نظر گرفتن امکانات وشرایط خانوادگی ٬ برای کودکتان آزادیهای لازم ومناسب فراهم کنید  .

۱۰- هنگام متقاعد کردن کودکان با رفتار وگفتار تان ٬ زبان خاص انها را در نظر بگیرید .

۱۱- فرزندانتان را با واژه ها واصطلاحات مناسب ومطلوب مورد خطاب قرار دهید .

۱۲- کودکتان را در موقعیتی قرار دهید که با عمل خود ٬ موفقیت را از نزدیک حس کند .

۱۳- برای جلوگیری از بدخویی وخشونت در کودکان ٬ هیچ امری را به آنها تحمیل نکنید و سعی کنید وقتی با انها صحبت می کنید ٬ با محبت  جدی  و دوستانه برخورد کنید تا از شما حرف شنوی داشته باشند.

۱۴- برای بالا بردن علاقه کودکان به مدرسه ٬ خط خطی کردن «  کتاب یا دفتر ...» آنها را تحسین کنید  . برای آنها کتابهای سرگرم کننده و فرح بخش بخوانید تا آنها تشویق شده ٬ به مدرسه علاقه مند شوند .

۱۵- ایجاد حس  امنیت و آرامش در کودکان ٬ یکی از بزرگترین عوامل سازنده شخصیت آنها می باشد .

۱۶- بازی کردن در رشد کودکان بسیار مهم است . سعی کنید  محیط مناسبی برای بازی کردن انها فراهم کنید .  

                             خدانگهدارتان ..................... محمد رضا     


comment نظرات ()
مطالب كاربر دي در برخورد با كودكان
نویسنده : الف . م - ساعت ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٦

در تربيت سالم ، هيچ چيز به صورت اتفاقي نيست . افكار ،  گفتار

ورفتار  تربيت صحيح را مي سازند .

 

نكاتي در مورد برخورد با كودكان :

۱-  ارزش سلامتي روحي وفكري كودكان ، كمتر از سلامت جسمي

 آنان نمي باشد . زيرا اگر مريض باشد٬  مي توان   با   روحيه    قوي

وسالم  بر بيماري غلبه كرد .

   ۲- احترام گذاشتن به كودكان ، موجب تقويت اعتماد به نفس در

آنان مي شود .

   ۳- براي آنكه كودكان شما در آينده موفق شوند ، سعي كنيد

الگويي سالم براي آنان باشيد .چرا كه كودكان آيينه ي رفتار شما   

 هستند  با  رفتار خود به آنها نظم وترتيب وبرنا مه ريزي را بياموزيد .

    ۴-      با در آغوش  كشيدن ، بوسيدن  و نوازش  كردن ، محبت   

را   به كودكانتان بياموزيد . 

     ۵-  به حرفهاي   كودكان ، با شوق وعلاقه ودقت گوش كنيد چون

اين عمل حس احترام     گذاشتن را د  ر آنها     قوي    مي كند

وآنها   هم به نوبه  خود  ياد  مي  گيرند     به صحبتهاي   شما گوش

دهند.

     ۶- ايجاد حس امنيت و‌آرامش در كودكان ، يكي از بزرگترين عوامل

سازنده شخصيت آنها مي باشد .

    ۷- بازي كردن ، در رشد كودكان بسيار مهم است . محيط مناسبي

براي بازي كردن  انها فراهم كنيد .

    ۸-  برا ي اين كه كودكتان با اعتماد به نفس وقوي باشد ، او را در

كارهايش تشويق  كنيد وبه او دل گرمي بدهيد .

     ۹-    تحقير وتنبيه بدني كودك ، باعث لجاجت و پرخاشگري مي شود .

    ۱۰-   هرگز به كودكانتان وعده هاي غير ممكن كه از عهده آنها بر

نمي آييد ندهيد ، --

    زيرا اين عمل شما با عث مي شود اعتماد آنها از شما سلب

شود .

     ۱۱- در مقابل حسادت كودكان ، با خشونت برخورد نكنيد زيرا حس

حسادت را در آنها تشديد مي كنيد .

     ۱۲-    در حد توانايي كودكتان به او مسووليت بدهيد .

    

                          خدا نگهدارتان

 

    


comment نظرات ()
 
نویسنده : الف . م - ساعت ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٦

حضرت علي (ع)مي فرمايد :

   هيچ پشتيباني همانند مشاوره نيست وهيچ

   پشتيباني موفق تر از مشاوره نيست وهر

   كس استبداد راي داشته باشدتباه خواهد

   شد وكسي كه به ديگران مشورت كنددرعقل

   آنان شريك مي گردد .

     ***يادندهيم ،از همديگر يادبگيريم***

               خداحافظ              


comment نظرات ()
 
نویسنده : الف . م - ساعت ۱:۱٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٦

              فرهنگیان  و دانش آموزان ایران زمین نزدیک شدن به فصل مدرسه ها

               را به شما تبریک می گویم وبرایتان سالی پر بار آرزو مندم.

                                     دوستتان داریم .

                                    فرهنگیان پهنایی

                                                                خدا حافظ


comment نظرات ()
 
نویسنده : الف . م - ساعت ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٦

comment نظرات ()
کلا م بزرگان
نویسنده : الف . م - ساعت ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٦

                           ((بنام خدایی که به انسان خواندن آموخت))

                           کلامی چند از بزرگان                                  

                                  ٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

حضرت علی (ع) امام اول شیعیان :

            خردمند بکار خویش تکیه می کند و نادان به آرزوی خویش .

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

آرزو :

امید وآرزو برای آدم فعال  مایه دلخوشی ومحرک زندگی است وبرای آدم تنبل  مایه رنج

و ناکامی .                                                                         محمد   حجازی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

اگر از انسان آرزو وخواب گرفته  شود بدبخت ترین موجود روی زمین می شود .

                                                                                    امانوئل کانت  - المانی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

اگر می خواهی خوشبخت باشی  جز آنکه برایت مهیا است آرزو مکن .

                                                                                  لا رو شفو کو - فرانسوی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

هر چه آرزو کمتر داشته باشید محرومیتهای شما کمتر است .

                                                                                 پلو تارک  -  یو نانی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

افکار خوب معمار وآفریننده هستند   آرزو قلابی است که هر چیز را به جانب ما می تواند

بکشد .                                                                     دیل کارنگی  - آمریکایی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

خداوند وقتی می خواهد کسی را دیوانه کند  اورا به تمام آرزوهایش می رساند .

                                                                             اسکا رو ایلد - ایرلندی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

آرزو کردن  چقد ر شعف انگیز است  اما وقتی به آرزو رسیدیم شعف از درون ما رخت بر 

می بندد .                                                              نیچه   -  آلمانی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

   آزادی

آزادی تنها ارزش جاودانه تاریخ است .

                                                                                               آلبر کامو - فرانسوی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

خداوند آزادی را آفرید  و انسان بندگی را .

                                                                                      آندره شینه - فرانسوی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

تاریخ آزادی همانا تاریخ محدود کردن قدرت قوه حاکمه است .

                                                                                        ودرو  ویلسن - امریکایی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

اگر ملتی چیزی را بر آزادی ترجیح دهد  همه چیز را از دست خواهد داد .

                                                                                      سامر ست  موآم - آمریکایی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

آزادی     مذهب نوین عصر ماست .

                                                                                هانری هانیه - آلمانی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

آزادی معنی اش مسئولیت است  از این جهت بعضی ها از آن می ترسند .

                                                                            برنارد شاو - ایرلند ی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

هر ملتی که آزادی فکر او زیاد باشد  استعداد او برای ترقی بیشتر است .

                                                                                عبدالرحمن فرامرزی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

اخلاق

اخلاق سرمایه است  اخلاق بهترین وعالیترین دارایی ما است .

                                                                                     ساموئل اسمایلز

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

نخستین و مهم ترین عوامل نیک بختی انسانی عبارتست از خلق وخوی خود او .

                                                                                آرتور  شو پنهاور - آلمانی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

شرط مهربانی تنها دل مهربام نیست  چشم وزبان هم باید مهربان باشند .

                                                                              محمد حجازی

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

بد اخلاق در دست دشمنی گرفتار است که هر جا رود از چنگ عقوبت او رهایی بیابد .

                                                                                      شاعر نامی ایران سعدی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

اخلاق را طوفانهای روزگار تقویت می کند .

                                                                                   گو ته  -  آلمانی

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

اخلاق وعظمت مردان بزرگ از طرز رفتارش با کوچک معلوم می شود .

                                                                                   کار لایل - بریتا نیایی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

اگر انسان نتواند مثل عامه وتوده فکر کند  باید اقلا مثل عامه وتوده حرف بزند .

                                                                                  آنا تول فرانس - فرانسوی

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

اراده

ما فوق اراده ی ملت اراده ای  نیست .

                                                                                        علی  دشتی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

یک اراده قوی بر همه چیز غالب می آید  حتی بر زمان .

                                                                                          شاتو بریان  - فرانسوی

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

شرایط پیروزی  داشتن یک  اراده قوی است  شرایط دیگر اهمیت چندانی ندارد .

                                                                                          گو ته - آلمانی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

مرد  فکور  و با  اراده  برای  کلمه  غیر  ممکن  هیچ  معنایی  قائل  نیست .

                                                                                           ناپلئون بنا پارت - فرانسوی

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

فقط  اراده  و  پشتکار  مرا  به  مقام  رسانید .

                                                                                    نا پلئون بناپارت - فرانسوی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

با  داشتن اراده ی قوی مالک  همه چیز هستید .

                                                                                 گو ته - آلمانی

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

اغلب مصائبی که از لحاظ  اجتماعی متحمل می شوید  تابع اراده ی شماست  فقط 

تصمیم بگیرید و به خود شجاعت تغییر  آن را بدهید .             

                                                                                     افلاطون - یونانی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

آن کس که اراده  واستقامت دارد  روی شکست را نمی بیند .

                                                                                     مو ریس متر لینگ - بلژ یکی

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ازدواج

با مصلحت دیگران ازدواج  کردن در جهنم زیستن است .

                                                                                      آرتور   شو ینهاور - آلمانی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

ازدواج آنقدر که محتاج تدبیر است  نیازمند صراحت قول و بی پردگی گفتار است .

                                                                                  دیل کارنگی - آمریکایی

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ازدواج زود  اشتباه  است وازدواج دیر اشتباهی بزرگتر .

                                                                                      حسین  بهزاد

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

پیوند عشق  حتی به مرگ گسیخته نمی شود   چه رسد به دوری .

                                                                                      ولتر - فرانسوی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

زناشویی در حقیقت پیوندیست که از درختی به درخت دیگر بزنند  اگر خوب گرفت هر دو بارور

می شوند واگر بد شد هر دو خشک می شوند .

                                                                                    سعید  نفیسی

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

همسر خوب بهترین یاور در یک صحرا ی سنگلاخ وپر مخاطره ی زندگی است .

                                                                                 سا موئل اسمایلز

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

هر قدر مدت انتخاب همسر کوتاه تر باشد  میزان پشیمانی آینده بیشتر است .

                                                                               ویکتور  هوگو  - فرانسوی

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

افراد با ایمانی که ازدواج می کنند   با این عمل نصف دین خود را از خطر مصون می --

 دارند .

                                                                                 حضرت   محمد (ص)

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

امید

امید وآرزو آخرین چیزی است که دست از گریبان بشر بر می دارد .

                                                                             ژان  ژاک روسو - فرانسوی

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

امید قوه ایست  که بردن رنج روز را آسان می کند .

                                                                                محمد حجازی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

امید  سرابی است که اگر ناپدید شود همه از تشنگی خواهیم  مرد .

                                                                                محمد حجازی

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

امید همان قدر در زندگی بشر اهمیت دارد که   بال برای پرندگان اهمیت دارد .

                                                                                     ویکتور هوگو - فرانسوی

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

صبر و امید  دو عامل مهم موفقیتند .

                                                                                 اکساندر دوما - فرانسوی

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

                                                 خدانگهدار   ۱۷/۱۲  ب- ظ           


comment نظرات ()
 
نویسنده : الف . م - ساعت ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٦

                                                         

همیشه مثل گل با صفا باشید .


comment نظرات ()
 
نویسنده : الف . م - ساعت ۱۱:٥٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٦

comment نظرات ()
سخن لقمان حکيم
نویسنده : الف . م - ساعت ۱۱:٢٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٦

         لقمان حکیم می فرماید :

دوچیز را هرگز فراموش مکن :

                                    - اول خدا را

                                                  - دوم مرگ را

دو چیز را همیشه فراموش کن :

              ۱- به کسی که خوبی کردی

              ۲- کسی که به تو بدی کرد

چهار چیز را بیاد داشته باش :

 •             در مجلسی وارد شدی .......... زبان نگهدار
 •             بر سفره ای حاضر شدی ...........شکم نگهدار 
 •             به خانه ای داخل شدی ............ چشم نگهدار 
 •            به نماز ایستادی ..............دل نگهدار

                       خدا نگهدار ۲۵/۱۱ ب ظ 


comment نظرات ()
سخنان بزرگان
نویسنده : الف . م - ساعت ۱٠:٥٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٦

                              بسم الله الرحمن الرحیم

  در گذشته دانشمندان وبزرگانی بوده اند که کلامهای راهگشا وشیرینی از آنها برای ما باقی مانده 

است هرچند خودشان در میان ما نیستند ولی سخنان شیرین وپر محتوای آنها می تواند گره ها

ومشکلات زندگیهایمان را بگشاید از این بزرگان کتابهای زیادی به یادگار مانده است که می توانیم با

 رجوع به آنها واستفاده از آنها در زندگی موفق باشیم  در این جا سخنانی از بزرگان د ین اسلام

ائمه اطهار ودانشمندان داخلی وخارجی در حد بضاعت برای شما سروران گرامی می آوریم .

              ((( سخنان بزرگان دین اسلام ودانشمندان )))               

٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬٬

٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

    امام حسین (ع) می فرمایند :

دانش خود را به دیگران آموزش ده ودانش دیگران را بیاموز  مثل این  که علم خود را انقاق

کرده ای و آنچه را نمی دانی آموخته ای .

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

                  پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) :

دو گرسنه هرگز سیر نشوند  « گرسنه علم وگرسنه مال»

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

دانشمند فرانسوی «پیر زانه» :

اساس آموزش وپرورش ساختن ماشین نیست بلکه ساختن انسان است .

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

دانشمند انگلیسی «جان لاک » :

بهترین موقع برای تربیت اراده ایام جوانی است .

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ساموئل اسمایلز :

عالم کسی است که فرق بین « من نمی دانم » را با من می پندارم بداند .

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

دانشمند یونانی « افلاطون » :

تربیت زیباترین چیزی است که مردان بزرگ ذخیره می کنند .

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

دانشمند آلمانی «اما نوئل کانت » :

بزرگترین سیر تکامل انسانیت در مساله تعلیم وتربیت صحیح بدست می آید .

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

دانشمند انگلیسی « جان میلتون » :

چیزی که که انسان را انسان حقیقی می کند   تربیت صحیح واراده است .

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

زردتشت پیامبر :

هر گفتار وکرداری را با ترازوی عقل بسنجید وآنگاه اگر نیک آمد به پیروی از آن بپردازید .

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

دانشمند انگلیسی « فرانسیس بیکن » :

انسان عاقل فرصت ها را می آفریند و منتظر پیدا شدن آنها نمی شود

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

حضرت محمد رسول خاتم (ص) می فرمایند :

از نطر من دانش اندوزی از عبادت خدای برتر است .

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

شاعر نامی وحماسه سرای ایران « فردوسی » :

خرد   رهنما   و   خرد   و    لگشای ................... خرد دست گیرد به  هر دو  سرای    

                                                 *********

سخن چون  برابر   شود   با   خرد ....................  روان     سراینده     رامش       برد

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

دانشمند فرانسوی « رنه دکارت » :

من می اندیشم پس هستم    هستم چون فکر می کنم   فکر می کنم  چون شک می کنم .

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

دانشمند فرانسوی «اکساندردوما » :

یگانه تسکین دهنده آرزوهای طلایی انسان دو چیز است : صبر   و    امید

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 دانشمند امریکایی « امرسون » :

اگر اراده و استقامت داشته باشی بدون شک موفقی .

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

                                 کلامی از اعتصام الملک :

 •      غفاف گفت :.......................... مرا با برگ درخت زیتون مستور دارید .
 •  
 •     شرارت گفت :.......................  مرا با لباس نیکی وصلاح بپوشانید .
 •  
 •     رذیلت گفت :........................   مرا با خلعت وفضیلت افتخار دهید .
 •  
 •     خدعه گفت :........................   مرا به جای اخلاص وصمیمیت ملبّس نمائید .
 •  
 •     خیانت گفت : .......................   تاج امانت بر سر من بگذارید .
 •  
 •     تزویر گفت :..........................   بالاپوش صدق ومحبت را بدوش من اندازید .
 •  
 •     ظلم وجور گفت :...................   گوی و چوکان مسامحه را به من بخشید .
 •  
 •     استبداد گفت :.....................   صورت آزادی را بر چهره من نقش کنید .
 •  
 •     اختلاف گفت : ......................   مرا بزینت وظیفه مزین فرمائید .
 •  
 •     تکبر گفت : ..........................   مرا به زیور تواضع مباهی نمائید .
 •  
 •    حقیقت گفت : ......................   مرا برهنه بگذارید وپیرایه بر من مبندید   زیرا من هیچ گاه از برهنگی خود شرمسار نیستم .   

               دوستدارتان محمد رضا

               خدا نگهدار  ب/ظ     ۴۷/۱۰ 

       


comment نظرات ()
 
نویسنده : الف . م - ساعت ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٦

   ***( بسم الله الرحمن الرحيم)***

باسلام: به اطلاع كليه فرهنگيــــان 

شهرستان  مي رسـاند:

اين وبلاگ به صورت آزمايشي شروع به

كار نموده وازآن در جهت اطلاع رساني

به فرهنگيان استفاده خواهد شد لذا

از كليه فرهنگيان استدعادارد كليه

مطالب خود را اعم از اخبار ومطالب

آموزشي را در قسمت نظرات اعــــلام 

فرماييد .  ((از همكاري شما ممنونم))

                                                                              

 


comment نظرات ()