""«« فرهنگيان پهنايي »»""

مطالب عمومي و معرفي روستاي پهنايي

 
نویسنده : الف . م - ساعت ٩:٤۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٦

پیش از اینها فکر میکردم خدا

خانه ای دارد کنار ابرها

مثل قصر پادشاه قصه ها

خشتی از الماس و خشتی از طلا

پایه های برجش از عاج و بلور

بر سر تختی نشسته با غرور                                                    

ماه برق کوچکی از تاج او

هر ستاره پولکی از تاج او

اطلس پیراهن او اسمان

نقش روی دامن او کهکشان

رعد و برق شب صدای خنده اش

سیل و طوفان نعره ی توفنده اش

دکمه ی پیراهن او آفتاب

برق تیغ و خنجر او ماهتاب

در دل او دوستی جایی نداشت

مهربانی هیچ معنایی نداشت

هر چه میپرسیدم از خود از خدا

از زمین از آسمان از ابرها

زود میگفتند این کار خداست

گفتگو از ان گناه است و خطاست

آب اگر خوردی عذابش آتش است

هر چه می پرسی جوابش آتش است

تا ببندی چشم کورت میکند

تا شدی نزدیک دورت میکند

کج گشودی دست سنگت می کند

کج نهادی پای لنگت می کند

تا خطا کردی عذابت میکند

ناگهان در آتش آبت میکند

با همین قصه دلم مشغول بود

خواب هایم پر زدیو و غول بود

هر چه می کردم همه از ترس بود

مثل از بر کردن یک درس بود

مثل تمرین حساب و هندسه

مثل تنبیه مدیر مدرسه

مثل صرف فعل ماضی سخت بود

مثل تکلیف ریاضی سخت بود

تا که یک شب دست در دست پدر

راه افتادم به قصد یک سفر

در میان راه در یک روستا

خانه ای دیدیم خوب و آشنا

زود پرسیدم پدر اینجا کجاست

گفت اینجا خانه ی خوب خداست

گفت اینجا می شود یک لحظه ماند

گوشه ای خلوت نمازی ساده خواند

با وضویی دست و رویی تازه کرد

با دل خود گفتگویی تازه کرد

می توان با این خدا پرواز کرد

سفره ی دل را برایش باز کرد

می شود در باره گل حرف زد

صاف و ساده مثل بلبل حرف زد

چکه چکه مثل باران راز گفت

با دو قطره صد هزاران راز گفت

میتوان با او صمیمی حرف زد

مثل یاران قدیمی حرف زد

می توان درباره ی هرچیز گفت

میشود شعری خیال انگیز گفت ....

 

 

 **قیصر امین پور**


comment نظرات ()
حافظ شاعر نامی ايران ...
نویسنده : الف . م - ساعت ٩:۱٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٦

                           

           

                        (( به نام خدايي كه صاحب ليل ونهار است))

 

 

                         در خت دوستي بنشان كه كام دل به بار آرد...

                                                  

                  درخت دوستــي بنشان كه كام دل به بار آرد

                  نهال دشمنــــــي بركن كه رنج بي شمار آرد

 

                  شب صحبت غنيمـت د ان كه بعد روزگار ما

                  بسي گردش كنــد گردون بسي ليل ونهار آرد

 

                    بهار عمر خواه ايدل وگرنه اين چمن هرسال

                    چونسـرين صد گل آردبارو چون بلبل هزارآرد

 

                     چو مهمان خراباتي بعــــزت باش با رندان

                     كه درد سركــشي جانا گرت مستي خمار آرد

 

                     خدارا چون دل ريشـــم قراري بست با زلفت

                     بفرما لعل نوشين را كه زودش با قــرار آرد

 

                     عماري دار ليلي را كه مهدِ ماه در حكمـــت

                     خدايا در دل اندازش كه بر مجنــون گداز آرد

 

                      در ين باغ از خدا خواهد دگر پيرانه سر حافظ

                      نشيند بر لب جويي وسروي در كــــــنار آرد

 

                                         حضرت حافظ شيرازي    

    

                                                                   

                            ******

 

               من از بيگانــــــگان هرگز ننالم ...

 

               سحــــــــر بلبل حكايت با  صبــا كرد

               كه عشــــــــق روي گل با ما جها كرد

 

               ازآن رنــــگ ورُخم خون دردل انداخت

               وز آن گلشن بِخارم مبتــــــــــلا كرد

 

                خوشش باد آن نسيم صبحـــــــگاهي

                كه درد شب نشينان را دوا كــــــــرد

 

                نقاب گل كشــــــــــــيد وزُلف سُنبل

                گره بندِ قباي غـــــــــــــــنچه وا كرد

 

                 بهـــــــــــر سو بلبل عاشق در فغان

                تنعُم در ميان بادِ صــــــــــــــبا كرد

 

                 من از بيگانــــــــــــگان هرگز ننالم

                 كه با من هر چه كــــرد آن آشنا كرد

 

                  گـــر از سلطان طمــع كردم خطا بود

                  ور از دلــــــــــبر وفا جستم جفا كرد

 

                  وفا از خواجــگان شهـــــــــــر با من

                  كمــــــــــال دولت ودين بوالوفا كرد

 

                  غــــــــــــــــلام همّت آن نازننينم

                  كه كار خيــــــــــــر بي رُوي وريا كرد

 

                  بشارت بَر بِكوي مي فـــــــــروشان

                  كه حافــــــــظ توبه از زهُد وريا كرد

 

                                                                                                                       حافظ شيرازي    

 

                                                                            ******

 

                 تو خود اي گوهر يك دانه كجايي آخر ...

 

               هر كه را با خـــطِ سبزت سُر سودا باشد 

               پاي ازاين دايره بيــــــرون ننهد تا باشد

 

                من چون از خاك لحد لاله صفت برخيزم

               داغ ســــــــتودايِ توام سِرّ سويدا باشد

 

                تو خود اي گوهر يكدانه كجـــــايي آخر

                كـــــز غمت ديدئ مردم همه دريا باشد

 

                 از بْن هــــــــــر مژه ام آب روانست بيا

                 اگرت ميـــــــــل لب جوي وتماشا باشد

 

                 چون گُل ومي دمي ازپرده برون آي ودرآي

                 كه دگر بار ملاقات نه پيـــــــــــدا باشد

 

                 ظلّ ممدْودخَمِ زلفِ توام بر ســـــــــر باد

                 كاندرين سايه قـــــــــرار ِدل شيدا باشد

 

                 چشمت از ناز بحافظ نكنَـــــــد ميل آري

                  سر گراني صفتِ نــــــــرگس رعنا باشد

       

                                              حافظ شيرازي    

                                       

                                                                         ****** 

 

 

           ((((((((((((((((فرهنگیان پهنایی))))))))))))))))

 

              

          


comment نظرات ()
 
نویسنده : الف . م - ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٦

((ماه رمضان ماه تندرستی بدن))


comment نظرات ()
 
نویسنده : الف . م - ساعت ٩:۱٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٦

         آیا می خواهید حاجتتان روا شود 

  • گویند هر که در سجده بیست ویک مرتبه

(یا ذالجلال والاکرام)بگوید وحاجت بخواهــد

خداوند به احترام عظمــت خود حاجت او را 

روا نماید /.ان شاءالله 

************************************************************

     جهت صفای قلب

  • گویند بعد از نماز صبح به جهت صفای قلب کلمه

(یا نور)را به عدد ۲۶۷مرتبه بگو /.

********************************************

      جهت زیادی نعمت

  • بعد از نماز صبح به جهت زیادی نعمت ،باید به عدد حروف
  • ابجدآن جمله را بگویید ، یعنی کلمه (یا منعم ) را ۳۱۱مرتبه
  • بگوئید/.

ان شاء الله حاجت روا شود

************************************************

      جهت پیدا کردن نیرو

  • هر که این دو اسم الهی را بنویسد وبا خود دارد وبر خواندنش

مداومت کند قوت ونیروی او زیاد شود :(یا قوی ویا قائم)

**************************************************

    اگر می خواهید نفس مطیع شما گردد

  • امام علی بن موسی الرضا (ع)فرموده است :هر کس را نفس
  • اماره باشدباید که وقت خواب دست بر سینه نهد وصد مرتبه
  • بگوید (یا مُمیِت) تا خوابش ببرد ، حق تعالی نفس او را مطیع

    او گرداند /.  

***************************************************           

    ****************فرهنگیان پهناتیی******************

***************************************************


comment نظرات ()
 
نویسنده : الف . م - ساعت ۸:٢٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٦

دعاهای قرآنی:

ربنا اتمم لنا نورنا واغفرلناانک علی کل شیء قدیر

پروردگارا : نور علم وایمان رابرای ما تمام گردان وما را بیامرز که تو بر هرچیز قادر

وتوانایی /.

ربنا فاغفرلنا ذنوبناوکفرعنا سیئاتنا وتوفنامع الابرار

پروردگارما گناهان ما را بیامرز واز بدیها ی ما در گذر و بپوشان وما را با نیکوکاران

قرار ده /.

((((((((((((((((((((((فرهنگیان پهنــــــــــــــــــــــــایی))))))))))))))))))))))))


comment نظرات ()
 
نویسنده : الف . م - ساعت ۸:٤٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۳ شهریور ۱۳۸٦

                           با قامت عصمت حیا می آید

                  با بانگ مناجات ودعا می آید

   السلام علـــــــــــــــیک یا علی بن الحســـــــــین (ع)               


comment نظرات ()
ماه رمضان ، ماه خودسازی بشريت ...
نویسنده : الف . م - ساعت ۱:٢٦ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۳ شهریور ۱۳۸٦

               

                 ((فرارسیدن ماه رمضان ماه ضیافت الهی مبارکباد))

               


comment نظرات ()
ارسال مطالب ...
نویسنده : الف . م - ساعت ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٦ شهریور ۱۳۸٦
 

                          اطلاعيه :

          

               به اطلاع كليه ببينندگان وهمشهريان شهرستان

                قاينات مي رساند كه وبلاگ فرهنگيان پهنايي

                آ مادگي دار د تمامي مطالب شما را اعم از  

                آموزشي وفرهنگي وهم چنين مذهبي ،  را به  

               نام شما در وبلاگ منتشر نمايد لذا از تمامي

                كساني كه مايل هستند مطالب ومقاله هاي

                آنها در وب منتشر شود مطالب خود را به آدرس   

                 زیر ارسال فرمایند :

                                  Pahnaye1349  @yahoo.com                                      

                

                با تشكر از همه كساني كه بيننده ما هستند.

           

                        فرهنگيان پهنايي

 


comment نظرات ()
بيا جانا که جانان خواهـــــــــــــــــــد آمد ....!
نویسنده : الف . م - ساعت ۱٢:۳۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٦

بیا جانا که جانان خواهـــــــــــــــد آمد

                                      امیر شاه خوبان خواهــــــــــــــد آمد

بر این دنیای ظلمانب ســـــــــــرانجام

                                      شهی چون ماه تابان خواهــــــد آمد

گـــــــــــــــرفتاران ، پریشانان ، بیایید

                                    که شاه عمــــــــــگساران خواهد آمد

الا ای بــــــــــــی پناهان ناله تا کی

                                   پناه بــــــی پناهان خواهــــــــــــد آمد

 بگــــــــــو از ما به جمع مستمندان

                                       که شاه فضل واحسان خواهـد آمد

مــــــــــــریضان درد مندان مژده بادا

                                       طبیب درد ودرمــان خواهـــــــد آمد

مکش ای دل زهجران آه ســـــــوزان

                                       که دیگر غم به پایان خواهــــــد آمد

مــــــــــــــــکن ناله تو مظلوما زظالم

                                    که شاه دین وایمان خواهــــــــــد آمد

بســـــــــوز ای دشمن مولا که مولا

                                    بعـــــــــــــــــز جاه شایان خواهد آمد

مـــلایک در رکــــاب والتـــــــــزامش

                                     بجاهـــــــــی بس فراوان خواهد آمد

مگر صاحب ندارد دین وقـــــــــــــرآن

                                   به قــــــرآن عصر قــــــــرآن خواهد آمد

بسر آن پرچم نصـــــــــــــــر من الله

                                  به کف شمـــــــــــشیر بران خواهد آمد

بشارت باد ای شیعه که مـــــــهدی

                                    به قربانش سر وجان خواهــــــــد آمد

مخور غم چون به پایان روزگار انتظار آید

                                  رود سرمای دی آندم ،که هنگام بهار آید

خزان بر تخت یغما چند روزی بیش ننشیند

                                  صبا با جیش نوروزی ولطف بی شمار آید

««««««««««««««««««یا قائم آل محمد»»»»»»»»»»»»»»»»»»

                 

                ((خدا یار ویاورتان باشد))

                                                            ((فرهنگیان پهنایی))


comment نظرات ()
آنگاه که مهدی بدر آيد .....
نویسنده : الف . م - ساعت ٩:٥٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٦

آنگاه که مهدی موعود ظهور نماید ...

     چون مهدی به در آید ،به مسجدالحرام رود ،ورو به کعبه وپشت به

     مقام ابراهیم بایستد ،ودو رکعت نماز گزارد ،آنگاه فریاد بر -

     آورد :

     ای مردمان !

     منم یادگار آدم ،ویادگار نوح،ویادگارابراهیم،ویادگاراسماعیل ..

    منم یادگار موسی،وعیسی ومحمد... منم یادگار پیامبران ...

     منم وارث آدم ، وگزیده نوح،وخلاصه ابراهیم،وعصاره محمد،ومنم صاحب

     قرآن وزنده کننده سنت ...!

     ای توده های خلایق ،ای مردم عالم !

     هرکس می خواهد آدم وشیث را ببیند ، منم آدم وشیث ...!

     هر کس می خواهد نوح وفرزندش سام را ببیند ، منم نوح ومنم سام...

     هر کس می خواهد ابراهیم واسماعیل را ببیند ،منم ابراهیم ومنم

     اسماعیل ...!

     هر کس می خواهد موسی ویوشع را ببیند ، منم موسی ومنم یوشع ...!

     هر کس می خواهد عیسی وشمعون را ببیند ،منم عیسی ومنم شمعون ...! 

     هر کس می خواهد ***محمدوعلی*** را ببیند منم محمد ومنم علی .

     هر کس می خواهد ***حسن وحسین *** را ببیند منم حسن ومنم 

     حسین ...!

     هر کس می حواهد امامان دیگر را ببیند ، منم امامان دیگر...

     فریاد مرا پاسخ گویید ،من شما را از همه چیز آگاه می کنم ،

     آنچه می دانید وآنچه نمی دانید ...هر کس کتابهای آسمانی را می

     شناسد گوش فرا دهد ...!!!

     آنگاه حضرت مهدی (ع) به خواندن کتابهای آسمانی می پردازد،و

     صحیفه آدم (ع) وشیث(ع)ونوح(ع)وابراهیم(ع)، را می خواند ، و

     هم تورات وانجیل وزبور را ...!!!

     وسپس (((قـــــــرآن کریم ))) را می خواند ...!!!

     وبدینسان او--با اسم خــــــدا--در آید ،وهمه جهان را * از عدل

     وداد، داد  ، وفروغ وبرهان ، ونجات وایمان ، سرشار سازد ./ م

                      ***در انتظار آن روز به سر می بریم***

‌‌‌   <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<قائم آل محمد(ص)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

       در پناه حق ........فرهنگیان پهنایی

             

 


comment نظرات ()
در طلب خورشیـــــــــــــــــد درخشان ...
نویسنده : الف . م - ساعت ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٦

در طلب خورشید :

       عمر ما شیفه حالان چه عجب می گذرد؟

       رسته ازدور جمادی زرجب می گذرد

     

       خوش بود منتظران را طلب طلعت دوست

       عمر آن است که در شور طلب می گذرد

       گرنه اندر طلب چهره آن خورشیدی

       عمربی بار،تورا ،از چه سبب می گذرد

       خون خورشید دلان در رگ خونبار زمان

       تا بگیرد زتن چرخ سلب می گذرد

      در شبستان به سر آورده وخورشید طلب

      (را خورشیدی ما دردل شب می گذرد)

      از خراسان برسند آن همه رایات سیاه

      گر چه این کبکبه از شام وحلب می گذرد

   

      عیسی آنگه به نماز آید وموسی به طواف

      این چنین کار،در آنجا ،به ادب می گذرد

      اسم اعظم که همه سر خدایی است عجب

      که گه وگاه ،زنام تو،به لب می گذرد

      ای خوش آن حسن جهانگیر که یک جلوه او

      از سرای عجم وملک عرب می گذرد

 

      شام هجران که به دل کوه غم آرد فرود

      باز با یاد وصالی به طرب می گذرد

بارخـــــــــدایا::

   توفیق همه را ،برای ایجاد یک زنـــدگی

سعادتمند اخلاقی ،ویک محیط نورانی انسـانی در

خواست می کنم.

وهم از تو می خواهم که خروج قائم آل محمد(ص)

را نزدیک گردانی ،واو را از نهان جهـــان در

آوری ،ودوران غیبت او را به پایان بـری، تا

بر کهن ترین معبد جهان تکیه زند ،وبــــانگ

دلربای خویش را ،به گوش توده های ستمــدیده

وسرگردان بشری برساند،وبه رسم ستم وستمـگری

پایان دهد ،وبنای عـــــــدل وداد ،ودانایی

وشایستگی را پی نهـــــد ... !!!

           

   ******(((آمین یارب العالمین)))******

 ((((((((((((((((())))))))))))))))))))))  

   در پناه حق........فرهنگیان پهنایی

        


comment نظرات ()
 
نویسنده : الف . م - ساعت ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٦

خدايا: تو خود مي داني كه چه سخت است اگركه ماهي كوچك اسيرآب دريا ي بيكران باشد.

خدايا: تو خود مي داني برای من كه  هميشه دلم می خواسته با تو زندگي کنم اين سير تكراري روزگار كه نا خواسته مرا به كام خود مي برد چه قدر ملال آور

وخسته كننده است

خدايا: آخر چگونه مي توان شكوه تو را در زيبايي گل بجوييم درحالي كه اين تكرار هميشگي اشتياق خوب ديدن را از من گرفته است. چگونه ميتوانم حمد و ثناي تو را از زبان چكاوكها بشنوم در حالي اين تكرار اشتياق خوب شنيدن را از من سلب كرده است

 

خدايا: مي ترسم كه اگر به همين منوال پيش رود ديگر شعله هاي عشق تو در وجود من هر روز بي فروغ و بي فروغتر شود. تاجايي كه ديگر نه اشتياقي براي پرواز داشته باشم و نه اميدي به رهايي

پس اي خداي مهربان مرا از اين تكرار از اين يكنواختي كه همه ي روزهاي مرا فرا گرفته است رهايي ده

خدايا: به من اشتياقي ده تا دوباره چشمانم قادر به ديدن شگوه تو در زيبايي گل ها باشد. خدايا: به من اشتياقي ده كه دوباره بتوانم صداي مناجات تو را از زبان چكاوك ها بشنوم.

 خدايا: به من عشقي ده كه روز به روز به تو نزديكتر شوم

 

خدايا : چگونه مي توانم روي به سوي تو بياورم و زبان به حمد و ثنايت بگشايم در حالي كه خود از كرده خويش آگاهم . چگونه مي توانم دوستار تو باشم در حالي كه بر عهد و پيماني كه با تو بسته ام وفادار نبوده ام . چگونه مي توانم طلب عفو و بخشش كنم در حالي هنوز شعله هاي عصيان در درونم فروزان است.

 

بارالها:چگونه مي توانم روي به توبه آورم درحالي كه اسير هواهاي نفساني خويشم.

 

 بارالها: تو از علاقه ي من نسبت به خودت آگاهي و ميداني كه چقدر مشتاق رسيدن توام ولي هر وقت كه تصميم گرفتم كه به سوي تو بيايم گناه به سراغم آمد و مرا از تو دور ساخت . هميشه آرزويم اين بوده است كه حتي براي يك روز هم كه شده آنچه باشم كه تو مي خواهي وآنچه كنم كه تو مي پسندي ولي افسوس اين نفس سركش تا كنون مجال برآورده شدن اين آرزو را به من نداده است

 

بارالها : مي ترسم، از خويش و از اين سرنوشتي كه در انتظار من است مي‌ترسم . از اين بيابان و شوره زاري كه در پيش روي من است مي‌ترسم. مي ترسم كه مرگ به سراغم بيا يد و آرزوي رسيدن به تو را اين بار از من بستاند. پس اي پروردگار بي همتا به لطف و كرم خويش مرا از مرداب رهايي ده و تواني ده تا خويشتن را از هر چه بدي است پاك كنم

{{{{{{{{{{{{{{فرهنگیـــــــــــــــــــــــــــان پهنـــــــــــــــــــــــــــــــایی}}}}}}}}}}}}}}}


comment نظرات ()
سخنانی از خليل جبران
نویسنده : الف . م - ساعت ٤:٤٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٦

سخنانی از خلیل جبران

سخن ۱

بچه ی سر راهی، طفلی اســـــت که مادر، او را در میانه ی عشق و ایمان، باردار شده. و در هنگامه ی ترس و جنون مرگ، زاده است. مادر، او را در تکه پــاره های دلش پیچیده و در کنار در یتیم خانه گذاشته، سپــس با سری که زیر بار سنگین صلیبش خم شده، او را ترک کرده. آنگاه من و تو برای اینکه مــصـیـبـت او را تــــکمیل کنیم با گوشه و کنایه گفته ایم: «آه، از این رسوایی، داد از این بی آبرویی!»
***
تنها یک بار از سخن باز ماندم. وقتی مردی از من پرسید: «شما کیستید؟»
***
کسی که قلمرو بهشت را در این دنیا نمی بیند، در آن دنیا نیز نخواهد دید.
***
همین دیروز بود که خودم را ذره ای می پنداشتم که در سپـــهر زندگی بـــی هیچ ضرباهنگی تاب می خورد.
اکنون می دانم که من آن سپــــهرم. و تمامی حیــــات با اجزایی آهنگیـــــن در من در جنب و جوشند.
***
هر انسانی دو نفر است؛ یکی بیدار است در تاریکی، دیگری خواب است در روشنایی.
*****

                                                            ****
                                                         ******
                   از کتـاب
                          عاشقــانه ها
                  گزیده آثـار
               جبران خلیـــل جبران 
                به گــــــردآوری
                    پروفسور سهـــــــیل بوشروی 
             برگـــــــــــــــردان
               مسیحا بـــــــــــــــــــــــــرزگر

barflo02

سخن ۲

با انسان از خدا سخن گفتن، زیباست. ما نمیتوانیم به طور کامل ذات خدا را درک کنیم، زیـــرا ما خدا نیستیم. اما میتوانیم به شعور خود مجال دهیم تا با تجلیات مشهود خداوند رشد یابد.
                                                       ***
هنگامی کـــه عشق میورزید مگویید: «خدا در دل مـــن اســت»، بلکه بگویید: «من در دل خدا هستم».
                                                       ***
خداوند برای حقیــقت، دروازه هایی بسیار تعبیه کرده است تا به هر مؤمنی که بر آنها میکوبد خوشآمد بگوید.
                                                       ***
خطاست اگر بیندیشیم عشق حاصل مصاحبت دراز مدت و با هم بودنی مجدانه است. عشق ثمره خویشاوندی روحی است و اگـــر ایـن خویشــــاوندی در لحظه ای تحقق نیابد، در طــــول سالیان و حتی نسلها نیز تحقق نخواهد یافت.
                                                       ***
آدمیان محصول عشق را، تنها بعد از غیبت یار و تلخی صبر و تیرگی یأس درو خواهند کرد.
                                                       ***
مــردانـــی که خطاهای کوچک همسرشان را نمیبخشند، از فضــیلتهای بزرگ آنان نیز محروم میمانند.
                                                       ***
اگر میخواهید زنی را بفهمید، گاه خـــــنـــدیــدن به دهانش بنگرید؛ امــا برای ارزیابی یک مرد، سفیدی چشمانش را هنگام خشم ببینید.
                                                       ***
من برای تــمامی آنچه از طفولیت «من» مینامم، به زنان مدیونم. زنان پنجره های چشمانم را و نیز دروازه های روحم را گشودند. اگر نبودند زنانی همچون مادر، خواهر و دوست، من اکنون در میان آن کسانی خوابیده بودم که آرامش جهان را در خُر و پُف جستجو میکنند.
                                                       ***
سنجـــش شما با مقیاس خُردترین کارتان مانند آن است که بخواهند قدرت اقیانوس را از روی سستی کف آب آن برآورد کنند.
قـضـاوت کـردن دربـاه شـمـا از روی نـاکـامـیـهـاتـان، سـرزنـش کردن فصلهاست به سبب گذرا بودنشان.
                                                     *****


  جبران خلیل  جبران                                             

barflo02

سخن ۳

من آمـــــــده ام تا حرفی را بگویم و آن را خواهم گفت. اگر پیش از به زبان آوردن آن، مرگ مرا دریابد، فردا آنرا بر زبان می آورد. زیرا فردا هیچ رازی را در کتاب ابدیت پنهان نمیگذارد.
من آمده ام تا در شکوه و روشنایی عشق و زیبایی، زندگی کنم.
من اینجایم، زنده؛ مردم نمیتوانند مرا از زندگیم تبعید کنند.
اگر آنهـا چـشـمـانـم را درآورنـد مـن به نجوای عشق و نغمه های زیبایی و سرور گوش خواهم سپرد.اگر آنها بخواهند مرا از شنیدن بازدارند، من وجـد و سـرور را در نوازش نـسـیـم خـواهـم یافت که آمیخته ای است از رایحه زیبایی و حلاوت نفسهای عاشقان.
                                                       ***
هنگامی که عشق به شما اشارتی کرد، از پی اش بروید،
هر چند راهش سخت و ناهموار باشد.
هنگامی که با بالهایش شما را در بر میگیرد، تسلیمش شوید،
گر چه ممکن است تیغ نهفته در میان پرهایش مجروحتان کند.
وقتی با شما سخن میگوید باورش کنید،
گرچه مــمکن است صدایش رؤیاهاتان را پراکنده سازد، همان گونه که باد شمال باغ را بی بر میکند.
زیرا عشق همان گونه که تاج بر سرتان میگذارد، به صلیبتان میکشد.
همان گونه که شما را میپروراند، شاخ و برگتان را هرس میکند.
همان گونه که از قامتتان بالا میرود و نازکترین شاخه هاتان را که در آفـتـاب مـیـلـرزنـد نــوازش میکند، به زمین فرو میرود و ریشه هاتان را که به خاک چسبیده اند میلرزاند.
عشق، شما را همچون بافه های گندم برای خود دسته میکند.
میکوبدتان تا برهنه تان کند.
سپس غربالتان میکند تا از کاه جداتان کند.
آسیابتان میکند تا سپید شوید.
آنگاه شما را به آتش مقدس خود میسپارد تا برای ضیافت مقدس خداوند، نانی مقدس شوید.
                                                       ***
به یکدیگر عشق بورزید، اما از عشق بند مسازید:
بگذارید عشق، دریایی مواج باشد در میان سواحل روح شما...
با هم بخوانید و برقصید و شادمان باشید، اما بگذارید هریک از شما تنها باشد،
همچون سیمهای عود که تنها هستند گرچه با یک نغمه به ارتعاش در می آیند.

دلهای خود را به یکدیگر بدهید، اما نه برای نگهداشتن.
زیرا تنها دست زندگی شایسته است دلهای شما را نگهدارد.
در کنار یکدیگر بایستید، اما نه بسیار نزدیک به یکدیگر:
زیرا ستونهای معبد، جدای از هم می ایستند،
و درخت بلوط و درخت سرو در سایه هم نمیبالند.
                                                     *****

                                                                                    ****
                                                                از کتاب
                                                             عاشقانه ها 
                                                            گزیده آثـــار

                                             جبران خلیل جبران 
                                                              به گردآوری
                                     
         پروفسور سهیل بوشروی 
                                                                  برگردان
                                      مسیحا برزگــــــــــــر

barflo02

در پناه ایزد منان ...................................................................فرهنگیان پهنایی

barflo02


comment نظرات ()
معجزه درخت شهدای لبنان ...
نویسنده : الف . م - ساعت ۱٢:٤٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٦

معجزه درخت شهدای لبنان ...

گاه مخلوقات زمین خود به اثبات آنچه دیگران قبول ندارند اعمالی انجام می دهند و اتفاقاتی فراخور باور انسان بنام معجزه از خود نشان می دهند. اما باید درجه خاصی از اولیاء خدا باشند.

 اما دسته ای از موجودات زنده به مانند انسان زبان برای بیان ندارند اما چهره و تمثیلی برای بیان دارند… .

 در خت معجزه شهدای لبنان نیز از همین ناحیه می باشد.

همانطور در عکس روبرو می بینید درخت مورد نظر به یک نماد تبدیل شده بود و آن را رنگ آمیزی و نام شهدا بر روی آن درج کرده بودند…درخت خشک و بدون آب ناگهان سبز می شود…!

 چه رویاننده ای بهتر از اسامی شهدا….اسامی مقدس شهدا…این خود گواهی بر مقام شهداست… .

 

 متن کامل خبر  :

 معجزه درخت شهداي لبنان، گردشگران را به شگفتي واداشت

خبرگزاري فارس: سبز شدن دوباره درخت سپيدار خشكيده‌اي كه نام شهداي مقاومت لبنان روي آن نصب شده،‌ هزاران گردشگر را كه از سراسر دنيا براي ديدن آن به شهر “بنت جبيل” مي‌روند به شگفتي واداشته است.  

به گزارش خبرگزاري فارس، شبكه تلويزيوني “المنار” با پخش گزارشي درباره سبز شدن معجزه‌آساي اين درخت، با گردشگراني كه از نزديك اين پديده را مشاهده مي‌كردند مصاحبه كرد.

يكي از جوانان شيعه شهر “بنت جبيل” دو سال پيش تصميم گرفت نام شهداي اين شهر را بر روي دايره‌هاي چوبي بنويسد و بر روي شاخه‌هاي اين درخت نصب كند. اين درخت خشكيده پس از مدتي در ميان اهالي شهر،‌ به درخت شهدا شهرت يافت. اهالي بنت‌جبيل، اين درخت خشكيده را از ريشه درآورده و آن را دو مرتبه با آب طلاي تيره و لعاب ضد حرارت داغ كردند.

المنار مي‌افزايد: اين سپيدار خشكيده، به علت زيبايي و تلألو نام شهدا، براي استفاده در جشن‌ها و برنامه‌هاي فرهنگي مختلف لبنان، از مكاني به مكان ديگر منتقل مي‌شد و پس از جنگ ۳۳ روزه پارسال نيز نام شهداي تازه به‌خون غلتيده بنت‌جبيل بر آن نصب شد تا تعداد اسامي به ۴۳ تن رسيد.

اين گزارش حاكي است دو هفته پيش در جريان يكي از برنامه‌هاي حزب‌الله لبنان يكي از جوانان براي كاري وارد تالار دربسته‌اي شد كه اين درخت در آن قرار داده شده بود كه ناگهان مشاهده كرد كه از اين سپيدار خشكيده، برگ‌هاي تازه سبز شده است.

المنار مي‌افزايد: عجيب‌تر اين است كه تعداد برگ‌هاي سبزشده بر روي اين درخت دقيقاً مطابق ۴۳ نام شهيدي است كه بر روي آن نصب شده و علاوه بر اين، تنه درخت از طول شكافته و عطري خوشبو از آن به مشام مي‌رسد.

پس از انتشار اين خبر در رسانه‌هاي عربي و غربي، هزاران تن از اقصا نقاط لبنان و نيز گردشگراني از آمريكا، استراليا، كانادا، كشورهاي آفريقايي، كشورهاي حوزه خليج فارس و بسياري كشورهاي ديگر براي مشاهده اين درخت معجزه‌آسا به بنت‌جبيل سفر مي‌كنند و با تهيه فيلم و عكس يادگاري از آن، ياد شهداي مقاومت بنت جبيل در برابر ارتش رژيم صهيونيستي را گرامي مي‌دارند.

اين شبكه تلويزيوني مي‌افزايد: تا كنون بنت جبيل با القابي چون “پايتخت مقاومت و آزادي”، “ام‌القراي شهيدان” و “شهر انقلابي‌ها” شناخته مي‌شد اما از اين پس بايد از آن با نامي جديد يعني “پايتخت معجزات الهي” ياد كرد.

منبع:خبر گزاري فارس 

 

حاجی رو ندیده عاشق می شدند... .

 

 

 

 

 

 

 

  خداوندا…مانده ایم در حکمتهای تو…در آنچه که به خود بزور میقبولانیم که شهدا

زنده اند و این را خوب میدانیم که تاثیر گذاری بر چیزی فقط برای موجودات زنده است

و از دست موجودات زنده بر می آید…و این تاثیر گذاری بر روی این درخت بود از طرف

شهدا…!

barflo02

آسمانها و زمين و فرشتگان و شب و روزبراي سه كس آمرزش مي طلبند : دانشمندان و

دانشجويان و سخاوتمندان ( پيامبر خدا صلي الله عليه و آله )

barflo02

خدایا:

چنان کن سرانجام کار تو

خشنود باشی وما رستگار

      فرهنگیان ............ پهنایی

barflo02


comment نظرات ()
 
نویسنده : الف . م - ساعت ۱:٠۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٩ شهریور ۱۳۸٦

                                                              

flor123

                                                              

 

زندگی..

 

 زندگی برگ بودن در مسیر باد نیست...

 

 امتحان ریشه ها ست....

 

 ریشه هم هرگز اسیر باد نیست ..  .

 

 زندگی چون پیچکی است .

 

 انتهایش میرسد پیش خدا...................

 

                                            فرهنگيان

barflo02

                                                                               

                                                                                          مرا با این زمان کاری نباشد 

                   مرا جز خاطرت یاری نباشد                         

 مرا در بین عشاق آبروییست 

وصالم با تو ای گل آرزوییست                                       

               غم عشق تو را من با كه گويم                                         

  ز درد عاشقی با تو چه گویم 

                      سلامت میکنم وقت وداعم                         

سکوتت میکنم بشنو صدایم

                                                      barflo02

                                                                           

 

شهید چمران :

خدایا : بگذار تا گستاخانه  در   میدان    شهادت بتازیم . بگذار خودخواهی و

مصلحت طلبی را ابراهیم وار درکعبه فداکاری قربانی کنیم .بگذار غرور

وتکبر را در آب خالص و خلوص و صدق و تواضع   شستشو دهیم . بگذار

پروانه وار به دور شمع بسوزیم و از نور خود  دنیای ظلمت زده موجود را

روشن کنیم . خدایا بگذار با شمشیر بران  شهادت  جبر تاریخ را ببریم و با

خون خود ننگ هزار ساله تاریخ را بشوییم .

بي حجاب شرمت باد:

خواهرم انسانیت این گونه نیست

شخصیت هم زیبایی در گونه نیست

خواهرم این بد حجابی خاری است

شخصیت هم نیست بیماری است

خواهرم این بدحجابی ترکش است

با حجاب دیده ات در ارامش است

خواهرم نازو عشوه جلوه ای حیوانی است

قلب مولا خون از این نادانی است

خواهرم از شهیدان یادی اما مانده است

یا که عکسی و چفیه بر جا مانده است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(شعراز فرزند شهید قاسم اللهیاری)

barflo02

اي آفتاب سرخ تماشائيم بتاب:
بر وسعت جزيرة تنهائيم بتاب
تا صبح از زلال نگاه تو پر شود

آه اي سپيده بر شب يلدائيم بتاب

سَمتِ تمام پنجره ها رو به سوي توست

بر سَمت و سويِ اين دل شيدائيم بتاب
در رويِِشِِ نگاه تو معنا گرفته است
تنها ، اميدِ بودنِ فَردا ئيم ، بتاب
اي صبح ، اي پديدة پنهانِ آشکار
بر آخرين غروب شکيبائيم بتا
تنهاترين غريبة شبگرد غربتم
تنهاترين ستارة تنهائيم بتاب
گاهي به حس کودکي خويش مي روم
دلگير يک ترانة لالائيم بتاب
با اينکه در قلمرو زرتشت نيستم
امشب دمي به حس اهورائيم بتاب

يک آسمان غزل به تو تقديم ميکنم

لبريز از سرودة نيمائيم بتاب

بيزارم از عدالت پوشالي زمين

اي دولت عدالت رويائيم بتاب
بر ساحلِ خليجِ حضورِ تو منتظر
...
مانده دل و دو ديدة دريائيم بتاب

عمري به انتظار طلوعت نشسته ام
اي آخرين طليعة زهرائيم بتاب
تا مقصد حضور تو راهي نمانده است
اي چلچراغ باغ تماشائيم بتاب

اي آفتاب سرخ تماشائيم بتاب
....

barflo02

                                                                            

                                                       فرهنگيان

barflo02

يگانه ترين بانو:

آسمان بي تاب بود
نور وجودش کم نور گشته بود
ستارگان دست بر دعا
اما چه سود
شبانگاه ستارگان بودند
شاهد بر غربت يگانه عالم
شاهد بر غربت يکتا همتاي آن يگانه
که پاي در راه پدر نهاده
ترک گفت اين سراسر دروغ و ريا را
پهنه بي کران قدر ناشناسي را
و مردماني صم بکم عمي و هم لا يرجعون را
آه فاتح ترين جنگاور
آه
از لحظه اي که زرد پوشيدي
که يعني ديگر از حريم خانه ات دور شوند
و ديگر چشمان پليدشان را از يگانه ات برگيرند
چه کردي در آن همه سالهاي دوري
و چه کرد با تو آن غم که ما را تاب آن نيست
شايد تو نيز بايد پس از چندي فزت و رب الکعبه مي گفتي
تا همگان بدانند که فراغت سر آمده است
و زيبايت را دوباره خواهي ديد
و آه که ما
گر به رحمت او در بهشت هم راه يابيم
خواهند گفت : «چشمانتان را ببنديد که او مي گذرد و شما را تاب ديدن نيست»
آه آه آه
که ما را لياقت ديدن نيست حتي در جنت خدا
و آه بر ما که چشمانمان آلوده هزار تير شيطان است
و آه بر ما که حتي مزارش را لياقت زيارت نداريم .
آه که ما را خاک نيز لياقت نيست آه ...
يا بنت رسول ، يا سيدة النساء العالمين ، يا ام ابيها
چه رسد که ما را نيز دريابي
به کرامت ساري در خاندان نبي
چه رسد که ما را گوشه نگاهي هرچند غضب آلود اندازي
تا شايد عظم البلا را با جان فهم کنيم
آه که چه سنگين بغض در گلويم مي شکند
آه سخن با که بگويم که امروز بي آبروترين در نزد خاندانش منم
آه .......

                                                        فرهنگيان

barflo02

روح پدرم شاد كه به استاد

فرمود:به فرزندم ((عشق)) بياموز ودگر هيچ ...!!!

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

هميشه در پناه حق .........................فرهنگيان پهنايي

                             ۰۱/۰۱     ب   ظ

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

*****************************************************************

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،


comment نظرات ()
 
نویسنده : الف . م - ساعت ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱ شهریور ۱۳۸٦

(فرا رسیدن هفته دولت را به همه دولتمردان جمهوری)

(اسلامی ایران تبــــــــریک می گوییم وبرایشان توفیق)

(خدمت رســــانی هرچه بیشتر به مردم ثابت قدم ایران)

(اسلامی دررسیدن به اهداف بزرگ انقلاب اسلامی را)

                 (( خواستاریم))

      امام سجـــــــاد(ع)می فرماید:

((هرکس در دوران غیبت قائم ما٫بر ولایت ما٫ثابت قدم))

((بماند ٫خداوند پاداش هزار شهیــــــــــــدبه او می دهد))

         سربلند وپیروز باشید/فرهنگیان پهنایی


comment نظرات ()
طلب خورشيــــــــــــــــــد
نویسنده : الف . م - ساعت ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ شهریور ۱۳۸٦

آهنگ خاوران می کنیم ٫وبه سوی چشمه خورشید

می شتابیم ...

به خاورستان تابناک فروغ ازلی هدایت چشم -

می دوزیم ٫وبه آهنگ فرارسیدن طلایع روزهای

نورانی ٫خویشتن سرشار می سازیم...

دل از پرتو تولای آن مهر درخشان می افروزیم

٫ودست طلب به سوی آفاق هستیها دراز می کنیم

٫وآن جان جانها را می طلبیم...

از مَفاره های تاریک می هراسیم٫واز وادیهای

ظلمت می گریزیم٫ودل به طلب نور می سپاریم..

درخششهای فجر امید را مشعل راه می کنیم ٫

وبه آفاق نور بار مطلع انوار خیره می شویم.

...وبدینگونه می رویم تا گامی درراه خورشید

شناسانِ خورشید طلب بنهیم٫وتا خاک را خورشید

طلبان خورشیدسناس را توتیای چشم کنیم...!

ای فروغ هدایت٫بتاب !

    وای خورشیدجهانها٫برآی!

         ای روشنگر هستی٫بیفروز!

              وای رازبزرگ تجلی٫چهره بنمای!

         ای کعبه مقصود٫نمایان شو!

    وای قبله موعود٫عیان گرد!

ای مشعل علم٫روشنی بخش !

    وای مربی عقل٫آگاهی ده !

         ای حامل قـــــرآن ٫بیا !

              وای صاحب شمشیـــــــر ٫بخیز!

         ای امید رهــــــایی ٫بشتاب!

    وای پناه همگان ٫ فرا رس!

ای ذخیره الهی ٫به در آی!

    وای عصمت نامتناهی٫بخروش!

         ای شفای دردها٫بهبودی ببخش!

              وای نجات جانها٫حیات آفرین!

         ای سر عظیــــــم ٫بخوان!

    وای اسم اعــــــظم٫ بدم!

ای کشتی نجات٫به سوی ماآی!

    وای ساحل رستگاری٫پیداشو!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

بیا ومشتاقان مهجور را دریاب٫وشیفتگان -

بیتاب را آرامش بخش !

ما کوله بار دل تاریک بردوش نهاده ٫در -

این هامون بیکران راه می سپاریم٫وتورا

ونشان سرمنزل تورا می جوییم...

     ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید

     هم مگر پیش  نهد لطف شما گامی چند

ای خورشید تابیدن دریغ مورز!!!

ای کانون نوراز پرتوافشانی ٫

سر مپیچ !!!

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

          ***در پناه ایزد منان***

              (فرهنگیان پهنایی)              

 


comment نظرات ()