دوستت دارم چه زيباست ....

49.gif   دوستت دارم ها چه کوتاه اند49.gif

 

تو یه رویای کوتاهی دعای هر سحرگاهی49.gif
شدم خواب عشقت چون مرا اینگونه میخواهی49.gif
من آن خاموش خاموشم که با شادی نمی جوشم49.gif
ندارم هیچ گناهی جز که از تو چشم نمی پوشم49.gif
تو غم در شکل آوازی شکوه اوج پروازی49.gif
نداری هیچ گناهی جز که بر من دل نمی بازی49.gif
مرا دیوانه میخواهی زخود بیگانه میخواهی49.gif

مرا دلباخته چون مجنون ز من افسانه میخواهی49.gif
شدم بیگانه با هستی زخود بیخود تر از مستی49.gif
نگاهم کن نگاهم کن شدم هر آنچه میخواستی49.gif
بکش دل را شهامت کن مرا از غصه راحت کن49.gif
شدم انگشت نمای خلق مرا تو درس عبرت کن 49.gif
بکن حرف مرا باور نیابی از من عاشق تر49.gif
نمی ترسم من از اقرار گذشته آب از سرم دیگر49.gif
سلام ای کهنه عشق من که یاد تو چه پابرجاست49.gif
سلام برروی ماه تو عزیز دل سلام از ماست49.gif

                         49.gif49.gif49.gif  فرهنگیان پهنایی  49.gif49.gif49.gif           

/ 1 نظر / 18 بازدید
کميل

بسم الله الرحمن الرحيم با سلام پرنده بر شانه‌های انسان نشست. انسان با تعجب روبه‌ پرنده كرد و گفت: اما من درخت نیستم. تو نمی‌توانی ... بروزم و منتظر حضور گرم شما. يا علي كميل