آنگاه که مهدی بدر آيد .....

048.gif

آنگاه که مهدی موعود ظهور نماید ...

     چون مهدی به در آید ،به مسجدالحرام رود ،ورو به کعبه وپشت به

     مقام ابراهیم بایستد ،ودو رکعت نماز گزارد ،آنگاه فریاد بر -

     آورد :

     ای مردمان !

     منم یادگار آدم ،ویادگار نوح،ویادگارابراهیم،ویادگاراسماعیل ..

    منم یادگار موسی،وعیسی ومحمد... منم یادگار پیامبران ...

     منم وارث آدم ، وگزیده نوح،وخلاصه ابراهیم،وعصاره محمد،ومنم صاحب

     قرآن وزنده کننده سنت ...!

     ای توده های خلایق ،ای مردم عالم !

     هرکس می خواهد آدم وشیث را ببیند ، منم آدم وشیث ...!

     هر کس می خواهد نوح وفرزندش سام را ببیند ، منم نوح ومنم سام...

     هر کس می خواهد ابراهیم واسماعیل را ببیند ،منم ابراهیم ومنم

     اسماعیل ...!

     هر کس می خواهد موسی ویوشع را ببیند ، منم موسی ومنم یوشع ...!

     هر کس می خواهد عیسی وشمعون را ببیند ،منم عیسی ومنم شمعون ...! 

     هر کس می خواهد ***محمدوعلی*** را ببیند منم محمد ومنم علی .

     هر کس می خواهد ***حسن وحسین *** را ببیند منم حسن ومنم 

     حسین ...!

     هر کس می حواهد امامان دیگر را ببیند ، منم امامان دیگر...

     فریاد مرا پاسخ گویید ،من شما را از همه چیز آگاه می کنم ،

     آنچه می دانید وآنچه نمی دانید ...هر کس کتابهای آسمانی را می

     شناسد گوش فرا دهد ...!!!

     آنگاه حضرت مهدی (ع) به خواندن کتابهای آسمانی می پردازد،و

     صحیفه آدم (ع) وشیث(ع)ونوح(ع)وابراهیم(ع)، را می خواند ، و

     هم تورات وانجیل وزبور را ...!!!

     وسپس (((قـــــــرآن کریم ))) را می خواند ...!!!

     وبدینسان او--با اسم خــــــدا--در آید ،وهمه جهان را * از عدل

     وداد، داد  ، وفروغ وبرهان ، ونجات وایمان ، سرشار سازد ./ م

                      ***در انتظار آن روز به سر می بریم***

‌‌‌   <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<قائم آل محمد(ص)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

       در پناه حق ........فرهنگیان پهنایی

048.gif

             

 

/ 1 نظر / 18 بازدید
زهره غریب قریبستان کوی دلبر

به نام حضرت عشق سلام اینقدر عطر گل نرگس تو هوای وبلاگتون پیچیده که دلنوشته های من در مقابلش بوی گِل میده .... وبتون خیلی زیباست چون از زیباترین طاووس جنت نوشتی ... قول می دم باز بیام ... در پناه حضرت عشق باشید یا حق