باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است ...

باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است ..... باز اين چه نوحه وعزا وماتم است

باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است

                            باز اين چه  نوحه و عزا و ماتـم است

 

/ 3 نظر / 7 بازدید
دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاههای سراسر

از شما میخواهیم که هر جا که هستید، در مدرسه و دانشگاه، واحد های محلی دانشجویان، و یا دانش آموزان آزادیخواه و برابری طلب را تشکیل دهید و اعلام موجودیت کنید. اگر در اهداف ما شریک هستید، اگر خود را در جدال با به سیاهی و تباهی کشیدن محیط های آموزشی با ما در یک جبهه میدانید به این صف بپیوندید. با هر عقیده و مرامی که دارید خود را متعلق به دانشجویان و یا دانش آموزان آزادیخواه و برابری طلب اعلام کنید.این نام را بر خود بگذارید. همانطور که در مقابل تعرض برده داران همه بردگان شورشی اعلام کردند که ما اسپارتاکوس هستیم امروز در مقابل تعرض به آزادیخواهی همه آزادیخواهان باید اعلام کنیم که ما آزادیخواه و برابری طلب هستیم.

شاید اشنا

سعی کنید همیشه خود خوا ه نباشید

رايکا

سلام خوبی عزيزم من اپم منتظرم راستی شما لينک منوتو وبلاگتون نذاشتيد با اينکه من هم لينک شما تو سايتم و هم تو لينک باکس گذاشتم ميشه بگيد چرا