جشنواره طلاي سرخ ...

از امروز سومين جشنواره طلاي سرخ

(زعفران) در شهرستان قاين برگزار مي شود

اميد است با اجراي اين جشنواره وهمايش اين

محصول صادراتي به دنيا معرفي شود

وبتوانيم دربازارهاي جهاني با كشورهاي

ديگر رقابت نمائيم /.

              

/ 0 نظر / 13 بازدید