در شب های قدر قرآن نازل می شود ...

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا  را ...

فرا رســـــــــــیدن بیست ویکم

رمضان روز شهادت امیر مومنان

بر همه شیعـــیان عالم تسلیت 

باد  

««««««««««««««««««««««««««««فرهنگیان پهنایی»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

                                                                                                    

/ 0 نظر / 10 بازدید