نكاتي در مورد برخورد با فرزندان ...

zu5fcz.gif

                             پدران ومادران اگـر مي خواهيد كه فرزندان ...                                                             

         نكاتي در مورد برخورد با فرزندان :

اگر مي خواهيد بذر دلهره واضطراب در فرزند شما كاشته نشود محيط امن خانه را با دعوا وخشونت به هم نزنيد  !

اگر مي خواهيد فرزند شما از درس خواندن بيزار نشود نمرات هم كلاسي هايش را به رخ او نكشيد !

اگر مي خواهيددر فرزند شما احساس حقارت ايجاد نشود از او بيش از حدتوانش انتظارش نداشته باشيد !

اگر مي خواهيد فرزند شما نگران درس وامتحان خويش نباشد بلافاصله بعد از برگشتن به منزل او را باز خواست نكنيد !

اگر مي خواهيد فرزند شما فردي كم رو وخجالتي بار نيايد به خاطر خطاهايش در او احساس گناه ايجاد نكنيد !

اگر مي خواهيد فرزند شما اعتماد به نفس داشته باشد بگذاريد شكست را تجربه كند ، و او را نترسانيد !

اگر مي خواهيد فرزندتان با جرات وجسارت بزرگ شود از او نخواهيد كه درهر كاري برجسته وكامل ترين باشد !

اگر مي خواهيد فرزندي با نشاط داشته باشيد فعاليتهاي جسمي او را محدود نكنيد !

اگر ميخواهيد فرزندتان در برابر ناملايمات زندگي شكننده نباشد هنگام بروز غم در زندگي اورا در بي خبري كامل قرار ندهيد !

اگر ميخواهيد در فرزند شما احساس ارزشمندي رشد كند اورا تحت قضاوت وارزشيابي قرار ندهيد !

اگر ميخواهيد آرامش رواني فرزند شما به اضطراب تبديل نشود همانند يك نگهبان مواظب كارهاي او نباشيد !

اگر ميخواهيد فرزندتان با عزت رشد كند براي ابتكارهاي حتي ساده او ارزش قائل شويد !

اگر ميخواهيد علاقه فرزند خود را به درس خواندن زياد كنيد ، مطابق ميل خودتان براي او برنامه ريزي نكنيد !

                                                                                       فرزندان ميوه هاي زندگي هستند مواظب اين ميوه ها باشيم كه فاسد نشوند .......

                                                       zu5fcz.gif

                               ((نوشته شده توسط گل نرگس))

/ 0 نظر / 19 بازدید