بيا امشب ...

بياامشب به من محرمشواي اشک
بیاامشب توهم باغم شوای اشک

بیا بنگر دلم تنها شده باز
بیاقلب مراهمدم شو ای اشک

من ان گلبوته خشک کویری
بيابرروی من شبنم شوایاشک

رهاکن ميل ماندن دردو چشمم
توجاری بررخ زردم شواياشک

بيا ارام من در بيقراری
تسلیبخش من هردم شواي اشک

بیابغض سکوت سینه بشکن
به چشم خشک من شبنم شوایاشک

دلم مجروح درد غربت تو
به روی زخم دل مرهم شواي اشک

دلمازدردهجران نالدامشب
بیادرمان بر دردم شو ای اشک

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گل نرگس

/ 1 نظر / 6 بازدید
کسب درآمد نامحدود و کاملا قانوني از طريق اينترنت

[[[ دبلیو دبلیو دبلیو دات تک زنگ دات آی آر ]]]