اصول حاکم بر برنامه ريزي تربيت معلم

 

:اگر به مساله تربيت معلم به عنوان يک نظام توجه شود، ورودي ها و فرآيندهاي خروجي آن بايد ويژگي هاي خاصي داشته باشد.
اين ويژگي ها در قالب مجموعه اي از اصول و ضوابط، با عنوان اصول و ضوابط حاکم بر برنامه ريزي تربيت معلم ، به اين شرح تدوين و ارائه مي شود:

اصل يکم : دانشجويان تربيت معلم بايد از سلامت جسمي و رواني ، متناسب با کار معلمي برخوردار باشند.
اصل دوم : دانشجويان تربيت معلم بايد داراي صلاحيت اعتقادي ، اخلاقي و علمي مناسب باشند و علاقه و توان کافي براي کسب صلاحيت هاي حرفه اي در رشته خاص تحصيلي خود را داشته باشند.
اصل سوم : برنامه هاي آموزشي و پژوهشي تربيت معلم بايد به گونه اي باشد که معلمان را براي رشد معنوي ، اخلاقي ، عاطفي ، عقلاني و جسماني دانش آموزان مهيا سازد.
اصل چهارم : برنامه ريزي تربيت معلم بايد پژوهش و خلاقيت را در دانشجويان تقويت کند و به نحوي باشد که فارغ التحصيلان آن ، توانمندي هاي علمي و حرفه اي معلمي را به طور کامل کسب کنند.
اصل پنجم : برنامه هاي درسي تربيت معلم در هر رشته ، علاوه بر دروس تخصصي شامل مجموعه اي از دروس تربيتي است تا دانشجويان علاوه بر کسب دانش مورد نياز ، با فنون معلمي و مهارت هاي تدريس آشنا شوند.
اصل ششم : در تربيت دانشجويان تربيت معلم بايد به اصل تزکيه توجه شود. اين اصل در انتخاب دانشجو، گزينش استاد و نيز در تنظيم و تدوين برنامه ها و شيوه اجراي آنها بخصوص در شيوه هاي آموزشي و تربيتي ، ايجاد محيط آموزشي و انتخاب مديران بايد لحاظ شود به طوري که اين دانشجويان بتوانند الگوي دانش آموزان شوند.
اصل هفتم : براي جذب جوانان مستعد به کار معلمي و تقويت مراکز تربيت معلم ، برنامه هاي تربيت معلم بايد به گونه اي طراحي شود که ادامه تحصيل معلمان در سطوح بالاتر ، مطابق با ضوابط و مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالي به سهولت ممکن شود و از لحاظ انتخاب رشته و ادامه تحصيل آنان محدوديتي ايجاد نشود.
اصل هشتم : برنامه ريزي هاي تربيت معلم بايد با نظام آموزشي ، برنامه هاي درسي مدارس ، آيين نامه هاي اجرايي ، مقررات آموزشي و نياز آموزش و پرورش به نيروي انساني در دوره هاي مختلف تحصيلي اعم از پيش دبستاني ، ابتدايي ، راهنمايي ، دبيرستاني و پيش دانشگاهي ، منطبق و هماهنگ باشد.
ايجاد اين هماهنگي بين وزارت آموزش و پرورش ، وزارت فرهنگ و آموزش عالي و ديگر نهادهاي ذي ربط در تمام مراحل و سطوح برنامه ريزي و آموزش هاي ضمن خدمت معلمان ، ضروري است.
اصل نهم : از آنجا که ماهيت تربيت معلم به سطوح توسعه اقتصادي و زمينه هاي اجتماعي وابسته است و از ويژگي هاي فرهنگي و تاريخي تاثير مي پذيرد بنابراين در برنامه ريزي و تعيين سطوح تحصيلي دوره هاي تربيت معلم و همچنين در به کارگيري شيوه هاي گزينش و شمار دانشجويان ، بايد به نيازهاي بومي و منطقه اي توجه خاصي شود.


  نوشته :   ليدا کاکيا
کارشناس ارشد تعليم و تربيت تطبيقي

فرهنگیان پهنایی

/ 0 نظر / 14 بازدید