پست های ارسال شده در مرداد سال 1386

پارکر می گوید : (( کاش دانسته بودم چگونه زندگی کنــــــــــــــــــــــم )) (( یا کسی را یافتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــودم )) (( که روش زندگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

حديث روز

            انتظار  فرج   ٬  از  بزرگترین  گشایش هاست                                         امام سجاد(ع)                  گریه برای اهل بیت (ع)                            بر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

معلم شمع روشنايی بخش مردم

                 معلم شمع  سوزانی  است  که  می سوزد  و  به   دیگران                        روشنایی می دهد .                                                                                                                                *((معلـــــــــــم))*                                                                                 ای معلم آزاده  بکوش  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

کلا م بزرگان

                           ((بنام خدایی که به انسان خواندن آموخت))                            کلامی چند از بزرگان                                                                     ٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ حضرت علی (ع) امام اول ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

سخن لقمان حکيم

         لقمان حکیم می فرماید : دوچیز را هرگز فراموش مکن :                                     - اول خدا را                                                   - دوم مرگ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 15 بازدید