پست های ارسال شده در مهر سال 1386

نكاتي در مورد برخورد با فرزندان ...

                             پدران ومادران اگـر مي خواهيد كه فرزندان ...                                                                       نكاتي در مورد برخورد با فرزندان : اگر مي خواهيد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

بنام آنکه به من زيستن عطا کرد ...

                       />/>/>به نام آنکه به من زیستن عطاکرد />/>  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دكتـــر علي شريعتي : خدايا ، به من زيستني عطا كن كه در لحظه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 12 بازدید

نجوا با شهييدان ...

                         بسم الله الرحمن الرحيم                                             اللهم اياك نعبد و اياك نستعينمي‌خواهم زبان خامه را به سينه كاغذ آشنا كنم و نقشي ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید